ET MERESÕIT OLEKS OHUTU
Veeteede Amet tuletab 
väikelaevajuhtidele meelde
  • Veendu paadi ja varustuse korrasolekus
  • Jälgi ilmaolusid ning hinda realistlikult oma oskusi ja teadmisi
  • Seila selge peaga ja kanna päästevesti
  • Pane tähele teisi veeliiklejaid ja arvesta nendega
  • Hoia keskkonda
  • Hoia alati kaasas kasutusvalmis sidevahend
© 2018 Veeteede Amet